Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Organizacje Pożytku Publicznego

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Przodkowo  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie działających na rzecz mieszkańców gminy Przodkowo do składania uwag
i opinii na temat projektu „
Rocznego Programu Współpracy Gminy Przodkowo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021”.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 15.09.2020r. do dnia 22.09.2020r.
Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian na załączonym formularzu prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2020 r. godz. 15.30 (włącznie) na adres poczty elektronicznej: kultura@przodkowo.pl lub tradycyjnej: Urząd Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo z dopiskiem  konsultacje – roczny program współpracy.
Projekt program
Formularz do konkultacji
 
Spis organizacji pozarządowych:
Spis organizacji
 


"Zostaw 1 % podatku w powiecie kartuskim"
Lista organizacji z powiatu kartuskiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku

Wpisy z kategorii: OPP

Podpisano umowy z OPP
2022.03.17
Podpisano umowy z OPP
Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych
Konkurs dla organizacji pozarządowych
2021.04.16
Konkurs dla organizacji pozarządowych
Narodowy Instytut Wolności ogłosił nabór wniosków w PROO 2018-2030 Priorytet 5.
Ogłoszenie o naborze członków do Komisji konkursowej
2021.01.27
Ogłoszenie o naborze członków do Komisji konkursowej
Opiniowanie ofert złożonych przez organizacje pożytku publicznego
Konkurs dla organizacji pożytku publicznego na rok 2021
2021.01.08
Konkurs dla organizacji pożytku publicznego na rok 2021
Otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2021 roku
Stronicowanie: Poprzednia Następna