Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Plan zagospodarowania przestrzennego

http://przodkowo.e-mapa.net/kontakt Referat Planowania Przestrzennego:

Jolanta Kropidłowska
Decyzje środowiskowe, podziały, rozgraniczenia
tel. +48 58 5001614
jolanta.kropidlowska@przodkowo.pl

Arkadiusz Miotk
Decyzje celu publicznego, zaświadczenia: numeracja nieruchomości, przeznaczenie działek w MPZP, Warunki zabudowy
tel. +48 58 5001613
arkadiusz.miotk@przodkowo.pl