Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

Gmina Przodkowo udziela informacji dotyczących programu Czyste Powietrze oraz pomaga w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła

kontakt:

Mieczysław Węsiora
tel.: +48 58 5001609
mieczyslaw.wesiora@przodkowo.pl

Edyta Ulenberg
tel.: +48 58 5001610
edyta.ulenberg@przodkowo.pl

Weronika Reszka
tel.: +48 58 5001617
weronika.reszka@przodkowo.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/.

O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE
Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach dofinansowania z programu „Czyste Powietrze"
„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dotację można uzyskać do wymiany przestarzałych kotłów na paliwo stałe oraz docieplenie budynku i wymianę okien i drzwi zewnętrznych.
Dofinansowanie w tym przypadku może wynosić nawet do ok. 37000 zł, które jest zależne od dochodów właściciela domu, w którym są prowadzone prace.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:
  • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000
  • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
    • 1 894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym 
    • 2 651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym
  • uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

                   1 090 zł - w gospodarstwie wieloosobowym 
                   1 526 zł - w gospodarstwie jednoosobowym
lub masz ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego


Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta(zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznegodochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Forma dofinansowania:
  • dotacja (za pośrednictwem wfośigw, gminy lub przez portal gov.pl)
  • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego(Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, a o tym, w jakich bankach i według jakiej procedury - dowiesz się ze strony czystepowietrze.gov.pl)

Ulotka informacyjna program "Czyste Powietrze"
Instrukcja jak złożyć wniosek za pomocą portalu beneficjenta
Ruszyła ścieżka bankowa w programie Czyste Powietrze
Od 1 stycznia 2022 wycofanie dotacji na kotły węglowe w programie Czyste Powietrze
Troska o dobrą jakość powietrza
Nowości w programie Czyste Powietrze w 2022 roku