Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.04.16 Autor: Monika Warkusz

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Narodowy Instytut Wolności ogłosił nabór wniosków w PROO 2018-2030 Priorytet 5.
Zachęcamy do udziału ogranizacje pozarządowe z terenu naszej gminy, do zapoznania się z konkursem i oczywiście do składania wniosków.
W ramach Priotytetu 5 Twoja organiacja może otrzymać środki na :
  • wydatki wynikające z niespodziewanych sytuacji, które uniemożliwiają funkcjonowanie organizacji;
  • udział przedstawicieli organizacji w wydarzeniach życia publicznego;
  • pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym.
Nabór wniosków w ramach konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 8 kwietnia 2021 r. do 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizacje konkursu.

Regulamin konkursu
Informator
Szczegółowe informacje:https://niw.gov.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-na-lata-2018-2030-proo-priorytet-5-wsparcie-dorazne-edycja-2021/