Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.02.03 Autor: Katarzyna Markowska

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

Wójt Gminy Przodkowo ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przodkowo w roku 2022.
I. Informacje ogólne:
 1. Wójt Gminy Przodkowo zaprasza osoby wskazane przez Organizacje Pozarządowe lub podmioty   wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.
2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji konkursowej  reprezentujących Organizacje Pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji konkursowej.
3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
4. W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić kandydaci, którzy nie reprezentują organizacji /podmiotów biorących udział w konkursie oraz nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udziału w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości , co do bezstronności.
II. Zadania komisji konkursowej:
  1. Ustalenie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu
  2. Opiniowanie zgłoszonych ofert
  3. Rekomendowanie Wójtowi Gminy Przodkowo propozycji wyłonionych ofert i wysokości dotacji
III. Termin i sposób zgłaszania kandydatów:
Kandydatów należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w  Urzędzie Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo w terminie do 09 lutego 2022 roku – godz. 15.30. Za termin złożenia  oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

W celu dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Katarzyną Markowską – Inspektorem ds. promocji , kultury i sportu Tel 58 5001622.
Formularz zgłoszenia kandydata
 

Wpisy z kategorii: aktualności, OPP

Złote i Diamentowe Gody
2023.11.24
Złote i Diamentowe Gody
Jubileusze 50 i 60 lecia wspólnych lat
Mecz Kaszubski w ERGO ARENIE
2023.11.14
Mecz Kaszubski w ERGO ARENIE
Uczniowie kibicowali
Uczczono 105 rocznicę Odzyskania Niepodległości
2023.11.13
Uczczono 105 rocznicę Odzyskania Niepodległości
W Przodkowie odbyły się obchody 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęła Msza św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Przodkowie, w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych,
Zakończono realizację wszystkich zadań wchodzącego w skład projektu dofinansowanego ze środków RFRD 2021
2023.11.10
Zakończono realizację wszystkich zadań wchodzącego w skład projektu dofinansowanego ze środków RFRD 2021
Zakończono realizację wszystkich zadań wchodzących w skład projektu pn. : PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH: W SMOŁDZINIE(ULICA KRÓTKA), W POMIECZYNIE (ULICA JEZIORNA), W MŁYNKU (ULICA DWORSKA),PRZODKOWO-BURSZTYNIK, PRZODKOWO-KAWLE DOLNE
Opieka wytchnieniowa - edycja 2024
2023.11.07
Opieka wytchnieniowa - edycja 2024
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie informuje, o prowadzonym naborze do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,, Opieka wytchnieniowa 2024''.
Ogłoszenie Starosty Kartuskiego o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2023.10.30
Ogłoszenie Starosty Kartuskiego o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
W związku z ogłoszeniem Starosty Kartuskiego o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2024-2027, zapraszamy do zgłaszania kandydatur do dni 9 listopada 2023 r
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Violetty Karnowskiej
2023.10.30
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Violetty Karnowskiej
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim
Dodatkowe wsparcie dla rolników i sektora spożywczwego do dnia 30.10.2023 r. !!!
2023.10.25
Dodatkowe wsparcie dla rolników i sektora spożywczwego do dnia 30.10.2023 r. !!!
Dodatkowe wsparcie dla rolników i sektora spożywczwego
Otwarcie ekopracowni w Pomieczynie
2023.10.18
Otwarcie ekopracowni w Pomieczynie
Dnia 13 października 2023 r. w naszej gminie otworzyliśmy nową ekopracownię. Dzięki niej, uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Szymichowskiego w Pomieczynie będą uczyć się przedmiotów przyrodniczych przy wykorzystaniu nowoczesnych pomoc
Zapobieganie wystąpieniu ptasiej grypy - wytyczne
2023.10.18
Zapobieganie wystąpieniu ptasiej grypy - wytyczne
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach informuje, że w dniu 8.10.2023 r. na podstawie badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków
Bonus frekwencyjny dla gmin do 20 tys. mieszkańców
2023.10.13
Bonus frekwencyjny dla gmin do 20 tys. mieszkańców
Bonus frekwencyjny dla gmin z największą frekwencją w wyborach !
Stronicowanie: Poprzednia Następna