Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.02.03 Autor: Katarzyna Markowska

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

Wójt Gminy Przodkowo ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przodkowo w roku 2022.
I. Informacje ogólne:
 1. Wójt Gminy Przodkowo zaprasza osoby wskazane przez Organizacje Pozarządowe lub podmioty   wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.
2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji konkursowej  reprezentujących Organizacje Pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji konkursowej.
3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
4. W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić kandydaci, którzy nie reprezentują organizacji /podmiotów biorących udział w konkursie oraz nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udziału w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości , co do bezstronności.
II. Zadania komisji konkursowej:
  1. Ustalenie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu
  2. Opiniowanie zgłoszonych ofert
  3. Rekomendowanie Wójtowi Gminy Przodkowo propozycji wyłonionych ofert i wysokości dotacji
III. Termin i sposób zgłaszania kandydatów:
Kandydatów należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w  Urzędzie Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo w terminie do 09 lutego 2022 roku – godz. 15.30. Za termin złożenia  oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

W celu dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Katarzyną Markowską – Inspektorem ds. promocji , kultury i sportu Tel 58 5001622.
Formularz zgłoszenia kandydata
 

Wpisy z kategorii: aktualności, OPP

Zmiana warunków programu Czyste Powietrze
2024.06.17
Zmiana warunków programu Czyste Powietrze
Zmiana warunków programu Czyste Powietrze
Projekt
2024.06.13
Projekt "Program wsparcia edukacji włączającej dla szkół podstawowych Gminy Przodkowo"
Projekt "Program wsparcia edukacji włączającej dla szkół podstawowych Gminy Przodkowo"
Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dzicka
2024.06.07
Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dzicka
Super zabawa w Przodkowie
Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0
2024.05.31
Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0
Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić.
Zakończenie Przodkowskiej Ligi ORLIKA 2023/2024. WYNIKI!!!!!!
2024.05.29
Zakończenie Przodkowskiej Ligi ORLIKA 2023/2024. WYNIKI!!!!!!
Oficjalnie zakończyliśmy kolejną edycję naszych zmagań piłkarskich. Tym samym Wójt Gminy Przodkowo zaprasza na TURNIEJ POCIESZENIA
MODERNIZACJA PRACOWNI KULINARNEJ W ŚDS KOBYSEWO!
2024.05.27
MODERNIZACJA PRACOWNI KULINARNEJ W ŚDS KOBYSEWO!
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie został jednym z laureatów kolejnej edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 24 tys. złotych doposażymy pracownię kulinarną w s
Obowiązkowy KSeF przesunięty na 1 lutego 2026 r.
2024.05.22
Obowiązkowy KSeF przesunięty na 1 lutego 2026 r.
9 maja Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przesuwa obowiązek wystawiania e-faktur na 1 lutego 2026 r. W następnym etapie procesu legislacyjnego przyjętą ustawą zajmie się Senat.
Przodkowska Liga ORLIKA 2023/2024 - wyniki po XVI kolejce
2024.05.17
Przodkowska Liga ORLIKA 2023/2024 - wyniki po XVI kolejce
Prezentujemy wyniki po XVI kolejce naszej ligi.
Noc Muzeów w Przodkowie. Zapraszamy!
2024.05.13
Noc Muzeów w Przodkowie. Zapraszamy!
To już w sodotę
Listy nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kartuskiego
2024.05.13
Listy nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kartuskiego
Na liście opublikowano jednostki prowadzące nieodpłatne poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzini
Informacja dot. programu ,,Opieka Wytchnieniowa '' - edycja 2024
2024.05.13
Informacja dot. programu ,,Opieka Wytchnieniowa '' - edycja 2024
Informacja o otrzymanym wsparciu finansowym
I Sesja Rady Gminy kadencji 2024-2029
2024.05.09
I Sesja Rady Gminy kadencji 2024-2029
Radni nowej kadencji
Stronicowanie: Poprzednia Następna