Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.01.27 Autor: Dorota Kielinska

Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo

Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo„Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 3.1 „Edukacja Przedszkolna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest utworzenie 5 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Przodkowo do czerwca 2023 roku. Cele szczegółowe zakładają kompleksowe wspomaganie OWP poprzez:
a) przeprowadzenie adaptacji istniejącej bazy lokalowej w Wilanowie oraz zakup mebli i TIK, co pozwoli na utworzenie 5 nowych miejsc przedszkolnych; b) podniesienie jakości edukacyjnej przedszkolnej we wszystkich 5 OWP poprzez realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 48 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych 172 dzieci;
c) szkolenia zawodowe dla 15 nauczycieli, które uwzględniają komplementarność z działaniami skierowanymi do dzieci;
d) doposażenie 5 OWP w pomoce dydaktyczne oraz TIK.

Regulamin rekrutacji na zajęcia zaplanowane w projekcie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Przodkowo oraz w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego objętych projektem.

Wartość projektu: 595 311,21 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich: 506 014,53 zł).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Regulamin
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2

 
Galeria Plakat - Nowe perspektywy dla OWP

Wpisy z kategorii: Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo

Harmonogram realizowanych zajęć w ramach projektu
2022.05.06
Harmonogram realizowanych zajęć w ramach projektu
Harmonogram realizowanych zajęć w ramach projektu
Dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków - projekt  pn. „Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo
2022.03.29
Dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków - projekt pn. „Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo
Dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków dzięki przedłużeniu projektu pn. „Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.
Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo
2022.01.27
Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo
Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo
Projekt „ Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.
2021.11.12
Projekt „ Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.
Projekt „ Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.
Stronicowanie: Poprzednia Następna