Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.08.11 Autor: Dorota Kielinska

Remont pomieszczeń SP Wilanowo w ramach projektu pn. „Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.

Remont pomieszczeń SP Wilanowo w ramach projektu pn. „Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.
Projekt pn. „Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”.


Już wkrótce dalej rozpoczną się zajęcia edukacyjne w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Przodkowie, Pomieczynie, Czeczewie, Wilanowie i Szarłacie. Przypomnijmy, projekt zakłada przede wszystkim podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz realizację zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
Ogólnie projektem do 23 czerwca 2023 roku zostanie objętych 172 uczniów, którzy otrzymają możliwość wzięcia udziału w zajęciach takich jak: j. angielski, robotyka, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne (czyli współpraca w grupie, komunikacja, przedsiębiorczość, inicjatywność), oraz zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych takie jak: zajęcia z metody dobrego startu, czy metody Weroniki Sherborne. Ponadto projekt przewiduje wsparcie dla 15 nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci.
Aby zajęcia przeprowadzić fachowo i na odpowiednim poziomie w placówce wychowania przedszkolnego w Wilanowie został przeprowadzony w ferie letnie remont pomieszczenia przedszkolnego, dzięki któremu uzyskano nowe trwałe miejsca wychowania przedszkolnego. Wyremontowano również łazienkę. Ponadto szkoła otrzymała doposażenie pomieszczenia obejmujące m. in. zakup mebli dla dzieci oraz materiałów dydaktycznych oraz narzędzi TIK.

Trzeba oczywiście wspomnieć, że dzięki pozyskanym przez Samorząd Gminy Przodkowo środkom finansowym możliwa jest dalsza realizacja projektu przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja Przedszkolna ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.
Ogólna wartość projektu  595.311,21 zł z czego z UE 506.014,53 zł.

W załączeniu zdjęcia z wyremontowanych pomieszczeń.
 
Galeria OWP - remont pomieszczeń SP Wilanowo Galeria OWP - remont pomieszczeń SP Wilanowo Galeria OWP - remont pomieszczeń SP Wilanowo Galeria OWP - remont pomieszczeń SP Wilanowo Galeria OWP - remont pomieszczeń SP Wilanowo Galeria OWP - remont pomieszczeń SP Wilanowo