Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2024.03.11 Autor: Monika Warkusz

Projekt „Wyższa jakość edukacji przedszkolnej w OWP Przodkowo”

Projekt „Wyższa jakość edukacji przedszkolnej w OWP Przodkowo”


Gmina Przodkowo realizuje projekt pt. „Wyższa jakość edukacji przedszkolnej w OWP Przodkowo”.

Celem projektu jest utworzenie 25 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Przodkowo do 31.12.2025 roku poprzez realizację następujących zadań:
 
  1. przeprowadzenie prac adaptacyjnych uwzględniających usunięcie barier architektonicznych w łazience w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Przodkowie;
  2. zakup wyposażenia sali dla nowego oddziału oraz zatrudnienie nauczyciela i pomocy nauczyciela do Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Przodkowie co pozwoli na utworzenie 25 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej;
  3. realizacja dodatkowych zajęć dla 87 dzieci przy użyciu specjalnie dobranych pomocy dydaktycznych i terapeutycznych będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby tych dzieci;
  4. realizacja szkoleń dla 10 nauczycielek podnoszących ich kompetencje i umiejętności w zakresie ww. problemów i potrzeb dzieci oraz zapewnienie możliwości konsultacji ze specjalistami po zakończeniu szkoleń.

Projekt skierowany jest do 10 nauczycielek oraz 87 dzieci objętych edukacją przedszkolną w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Przodkowie.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1 011 081,68 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 909 973,51 zł

#FunduszeUE

 

Wpisy z kategorii: Wyższa jakość edukacji przedszkolnej w OWP Przodkowo

Projekt „Wyższa jakość edukacji przedszkolnej w OWP Przodkowo”
2024.03.11
Projekt „Wyższa jakość edukacji przedszkolnej w OWP Przodkowo”
Wyższa jakość edukacji przedszkolnej w OWP Przodkowo
Stronicowanie: Poprzednia Następna