Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.04.28 Autor: Edyta Ulenberg

Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych – edycja 2021 – Gmina Przodkowo

Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych – edycja 2021 – Gmina Przodkowo

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Przodkowie informuje, że w związku z realizacją Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Gminy Przodkowo istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie  zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych z posesji położonych na terenie Gminy Przodkowo w roku  2021 w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2021).

Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są bezpośrednio w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu (pokój nr 3) , telefonicznie  pod numerami tel. 58 500-16-10, 665 205 948 lub drogą elektroniczną: nieruchomosci@przodkowo.pl.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami  przyjmowane są:
  • bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Przodkowie,
  • za pośrednictwem poczty, pod adresem 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21;
  • albo przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.
 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2021 roku (piątek) godz. 14.30.
Pliki do pobrania:

Wniosek
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Obowiązki wykonawcy
Regulamin konkursu