Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2024.05.13 Autor: GOPS Przodkowo

Informacja dot. Programu ,,Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością '' - edycja 2024

Gmina Przodkowo otrzymała wsparcie finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego programu ,,Asystent Osobisty Osoby z Niepłenosprawnością '' dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w wysokości 393.800,00zł oraz na koszty związane z obsługą Programu w wysokości 7.876,00zł.