Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2024.04.11 Autor: Monika Warkusz

Internet szerokopasmowy w Gminie Przodkowo

Internet szerokopasmowy w Gminie Przodkowo


Realizując założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej, Polska przyjęła Narodowy Plan Szerokopasmowy, którego celem  jest m.in. zapewnienie ultraszybkiego dostępu do internetu, wszystkim gospodarstwom domowym w kraju.

Jednym z instrumentów w realizacji tego celu jest wsparcie finansowe na rozwój infrastruktury szerokopasmowej na obszarach ,,białych plam’’ udzielane przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
W wyniku rozstrzygnięć konkursu ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Orange Polska S.A. zbuduje internetową sieć światłowodową w projekcie Kartuski A Orange Światłowód, obszar nr 5.22.05.a, w którym znajduje się Gmina Przodkowo.
Informacje o konkursie dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/inwestycja-c111-zapewnienie-dostepu-do-bardzo-szybkiego-internetu-na-obszarach-bialych-plam-1-nabor-uruchomiony.
Na stronie znajduje się również Lista Punktów Adresowych wskazanych do objęcia zasięgiem sieci.
Wykonawcą odpowiedzialnym za działania związane z projektowaniem i budową sieci światłowodowej na obszarze gminy jest firma Myszk Tadeusz Usługi Telekomunikacyjne i RTV.
Infrastruktura światłowodowa oparta na kablach światłowodowych doprowadzana będzie do granicy działki dla budynków jednorodzinnych i do części wspólnych dla budynków wielorodzinnych.
Wybudowana sieć będzie dostępna dla wszystkich operatorów, zainteresowanych świadczeniem usług na terenie gminy.
Inwestycja będzie realizowana etapowo a planowany termin jej zakończenia to 30.06.2026 r..
Wszelkie informacje o aktualnych i planowanych zasięgach sieci szerokopasmowych można znaleźć i zweryfikować także na stronie internetowej https://internet.gov.pl.

KPO lista punktów adresowych gmina Przodkowo