Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.07.24 Autor: Monika Warkusz

Gmina Przodkowo ze wsparciem Marszałka Województwa Pomorskie zmodernizuje drogę w Kobysewie.

Gmina Przodkowo ze wsparciem Marszałka Województwa Pomorskie zmodernizuje drogę w Kobysewie.

Wójt Gminy podpisał umowę z Marszałkiem na przekazanie środków z budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji  gruntów rolnych w wysokości 88 400 zł.
Dzięki uzyskanemu wsparciu zmodernizowany zostanie odcinek drogi w Kobysewie (ul. Mokra).
Inwestycja polega na utwardzeniu istniejącej zniszczonej nawierzchni gruntowej drogi płytami betonowymi wielootworowymi typu JOMB na odcinku 340 m wraz z wykonaniem poboczy  z gruzu kruszonego po obu stronach drogi.
Łączną wartość  inwestycji szacuje się na ok. 300 tys. zł brutto, dokładna kwota znana będzie po rozstrzygnięciu ogłoszonego postępowania przetargowego.