Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.05.26 Autor: Monika Warkusz

Modernizacja linii 400 kV Żarnowiec - Gdańsk I/ Gdańsk Przyjaźń - Gdańsk Błonia

Modernizacja linii 400 kV Żarnowiec - Gdańsk I/ Gdańsk Przyjaźń - Gdańsk Błonia

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informuje, że Konsorcjum Elbud Katowice Sp. z o.o. oraz Enprom Sp. z o.o. realizują inwestycję  polegającą na modernizacji linii 400 kV Żarnowiec - Gdańsk I/ Gdańsk Przyjaźń - Gdańsk Błonia. Odcinek zlokalizowany w Gminie Przodkowo to 7,73 km.
Długość całej linii to około 77 km, zakres prac obejmuje weryfikacje stanu technicznego linii, podwyższenie 16 z około 258 konstrukcji słupów, regulację wysokości przewodów oraz zawieszenie nowego przewodu odgromowego typu OPGW.
Właściciele nieruchomości zlokalizowanych na trasie linii istniejącej od lat 70-tych, zostali pisemnie poinformowani (lub niebawem zostaną) o decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 8 maja 2023 r. ustalającej lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. Jednocześnie Wojewoda Pomorski na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu o strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, ograniczył sposób korzystania z nieruchomości, w celu zapewnienia prawa wejścia na teren nieruchomości dla przeprowadzenia koniecznych prac modernizacyjnych. Jest to standardowa procedura stosowana przy inwestycjach celu publicznego o strategicznym znaczeniu dla utrzymania ciągłości dostaw energii.
Planowany termin rozpoczęcia prac to wrzesień 2023 roku. Poniżej broszura informacyjna.   
Ulotka informacyjna