Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.01.24 Autor: Weronika Reszka

Informacja w sprawie firm zewnętrznych - program Czyste Powietrze

Informacja w sprawie firm zewnętrznych - program Czyste Powietrze

Szanowni Mieszkańcy !
Poniżej przekazuję Państwu Komunikat WFOŚiGW w Gdańsku:

Docierają do nas bardzo liczne informacje o firmach zewnętrznych, które powołując się na współpracę z WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW czy z gminami pobierają opłaty za pomoc w otrzymaniu dofinansowania i sporządzanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Informujemy, że nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku, ani za zgodą i konsultacją z nami.

NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku w trosce o równe traktowanie zarówno Wnioskodawców, jak i podmiotów realizujących wykonawstwo w ramach inwestycji, pozostawiają każdemu Wnioskodawcy w ramach programu „Czyste Powietrze” pełną swobodę w zakresie wyboru technologii i wykonawców, o ile tylko wybrane rozwiązania spełniają warunki określone w regulaminie programu.
Nasi Wnioskodawcy mają dostęp do bezpłatnej informacji i edukacji w zakresie programu, jego warunków oraz możliwości uzyskania dofinansowania.
Prosimy o dużą czujność w kontaktach z firmami zewnętrznymi powołującymi się na Czyste Powietrze, nie udostępnianie im żadnych danych osobowych potencjalnych beneficjentów oraz weryfikowanie czy są to pracownicy NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku.


Drodzy Mieszkańcy przypominamy, że gmina Przodkowo w ramach zwaratego porozumienia z WFOŚiGW w Gdańsku bezpłatnie udziela konsultacji, porad i pomocy przy wypełnianiu wniosku o dotację w ramach programu Czyste Powietrze.