Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.12.29 Autor: Weronika Reszka

Karta Mieszkańca

Karta Mieszkańca

Przypominamy o konieczności posiadania Karty Mieszkańca, dzięki której od 1 stycznia 2023 r. będzie można oddawać odpady do PSZOKU (ul. Makowa 30 w m. Przodkowo - teren Oczyszczalni Ścieków). Kartę można pobrać w Referacie Gospodaki Odpadami Urzędu Gminy w Przodkowie, pok. nr 3, w godzinach pracy tut. Urzędu.
Zapraszamy !