Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.11.23 Autor: Weronika Reszka

Harmonogram dostarczenia pojemników dla kolejnych miejscowości

Harmonogram dostarczenia pojemników dla kolejnych miejscowości

Poniżej przedstawiamy Harmonogram dostarczenia pojemników dla kolejnych miejscowości na terenie gminy Przodkowo.
Przypominamy, że w pierwszej kolejności dostarczany jest komplet pojemników (na szkło, papier, bio).
Nieruchomości, które posiadają kompostownik swoje pojemniki otrzymują w II połowie grudnia br.
Harmonogram