Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.11.16 Autor: Weronika Reszka

Od 17 listopada 2022 r. rozpoczynamy dostarczanie pojemników !

Od 17 listopada 2022 r. rozpoczynamy dostarczanie pojemników !

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 17.11.2022 r. rozpoczynamy dostarczanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych.
Każda nieruchomość zostanie wyposażona w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych tj. na szkło, papier i bio (w przypadku nie posiadania kompostownika).
Firma Elwoz Eco, która dostarczy do Państwa domów pojemniki, będzie podejmować 2 próby ich dostarczenia. W przypadku kolejnych nieobecności, pojemniki należy odebrać osobiście, na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Makowa 30 w Przodkowie.