Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.07.21 Autor: Katarzyna Markowska

76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Sygnały alarmowe w celu uczczenia rocznicy wybuchy Powstania Warszawskiego szczegółowe informacje:
informacje