Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.06.26 Autor: Monika Warkusz

BENEFICJENCI PROGRAMU RODZINA 500+


BENEFICJENCI PROGRAMU RODZINA 500+
Przypominamy, że przyznane uprawnienia do świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” na obecnie trwający okres zasiłkowy 2019/2021 obowiązują do 31 maja 2021r.
Jednocześnie informujemy, iż wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022, który będzie obowiązywać od 1 czerwca 2021r. do 31 maja następnego roku będą przyjmowane w poniższych terminach: 
- od dnia 01.02.2021 w formie elektronicznej (PIU/Banki/ZUS)
                      - od dnia 01.04.2021 w formie tradycyjnej (papierowej).