Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.09.24 Autor: Monika Warkusz

Powiat Kartuski w czerwonej strefie

Ministerstwo Zdrowia opublikowało aktualną listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami.
Powiat kartuski w czerwonej strefie od soboty (26.09).
Najważniejsze obostrzenia jakie dotyczą czerwonej strefy:
  1. Maseczki wszędzie w przestrzeni publicznej.
  2. Kościoły - 50% obłożenia budynku (kościoła)  lub innego obiektu kultu religijnego + obowiązek zakrywania ust i nosa.
  3. Wesela i inne uroczystości „rodzinne” - 50 osób, z wyjątkiem obsługi.
  4. Gastronomia - w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos, 1 osoba na 4 mkw.
  5. Wydarzenia sportowe - bez publiczności
  6. Transport zbiorowy - 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego
  7. Handel - bez zmian.
Szczegółowa lista obostrzeń: