Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.09.09 Autor: Katarzyna Markowska

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19
(wyciąg dla społeczności gminy)

1.Osoba, która zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:
1)duszność,
2)stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
3)objawy przeziębieniowe,
4)gorączka,
5)kaszel,
6)duszności i kłopoty z oddychaniem,
7)bóle mięśni i ogólne zmęczenie
powinna pozostać w miejscu, unikać osobistego kontaktowania się z innymi osobami oraz telefonicznie skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady.
2.Po otrzymaniu teleporady należy postępować zgodnie z zaleceniem otrzymanym od lekarza.
3.W stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego można wezwać pomoc ratownictwa medycznego dzwoniąc pod numer 112 lub 999.
4.Do czasu poprawy stanu zdrowia należy unikać osobistego kontaktowania się z innymi osobami oraz unikać odwiedzania miejsc publicznych, zwłaszcza skupisk ludności.
5.W razie nagłej potrzeby otrzymania pomocy żywnościowej prosimy kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, tel. 58 500 16 84 lub 607 645 155.