Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.09.26 Autor: Monika Warkusz

Zmieniony wygląd boiska szkolno - sołeckiego w Pomieczynie

Zmieniony wygląd boiska szkolno - sołeckiego w Pomieczynie


W czasie ostatnich tygodni wakacji na boisku w Pomieczynie trwały prace związane z jego modernizacją. Dzięki programowi ,,WzMOCnij swoje otoczenie” otrzymaliśmy środki finansowe na zakup potrzebnego sprzętu, natomiast wszystkie prace związane z montażem oraz przygotowaniem terenu wykonaliśmy dzięki bezinteresownej pomocy wielu osób, którym zależy na pozytywnych zmianach w naszej miejscowości.  Trzeba było poskręcać bramki, pomalować linie wyodrębniające boisko do gry w piłkę nożną, wyznaczyć teren i zamontować elementy boiska do siatkówki, wyznaczyć strefę kibica z ławkami. W prace zaangażowali się nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy obsługi, uczniowie oraz absolwenci naszej szkoły.
                Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Nasza szkoła została laureatem tegorocznej edycji programu i otrzymała środki finansowe na modernizację boiska. Pozytywne zmiany cieszą nie tylko uczniów, ale i mieszkańców Pomieczyna.

materiał nadesłany przez Szkołę Podstawową w Pomieczynie